Privacy

(laatst bijgewerkt op 16-01-2020)

Jablotron.be respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan Jablotron.be kunt toevertrouwen. Tijdens uw bezoek aan jablotron.be worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’. Alle info over welke persoonsgegevens Jablotron.be verwerkt en hoe Jablotron.be hier op een correcte manier mee omgaat, kan u hieronder terugvinden.
 

 1.  Deze Privacy statement & policy
 2.  Persoonsgegevens in het bezit van Jablotron.be
 3.  Verwerking van de persoonsgegevens door Jablotron.be
 4.  Delen van de persoonsgegevens door Jablotron.be
 5.  Uw rechten
 6.  Veiligheidsbeleid van Jablotron.be
 7.  Contactgegevens
 

1.Deze Privacy statement & policy
 

Deze Privacy statement & policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Jablotron.be van u verzamelt en verwerkt. Door gebruik te maken van de (mobiele) website jablotron.be gaat u ermee akkoord dat deze Privacy statement & policy van toepassing is op de door Jablotron.be verwerkte persoonsgegevens. Jablotron.be behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement & policy te allen tijde te wijzigen. 
 

2.Persoonsgegevens in het bezit van Jablotron.be


Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door Jablotron.be verzameld en verwerkt worden. Dit zijn onder meer:
 
Gegevens die u rechtstreeks aan Jablotron.be verstrekt:
 
 • Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, …;
 • Klachten  of  feedback  via  onze  social media kanalen  omtrent  uw  ervaring  met  Jablotron, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en alle andere feedback;
 • Andere gegevens en inhoud die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld wordt via de jablotron.be (mobiele) website.
 
Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de (mobiele) website jablotron.be
 
Wanneer u gebruik maakt van de (mobiele) website jablotron.be, kan volgende informatie verwerkt worden: bezochte pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van cookies (raadpleeg onze cookie policy), gegevens die u zelf invoert op de website jablotron.be en andere gegevens waar u jablotron.be toegang toe verleent heeft (zoals bijvoorbeeld locatiegegevens,…).
 
Gegevens uit andere bronnen
 
Op jablotron.be kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door Jablotron.be en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. Jablotron.be raadt u nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden. U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan Jablotron.be of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het nodig zijn om persoonsgegevens mee te delen aan Jablotron.be (zoals onder andere naam, adres, e-mailadres, …) indien u een kortingsbon van 10% op een nieuwe Jablotron installatie wenst te ontvangen.
 

3.Verwerking van de persoonsgegevens door Jablotron.be
 

Persoonsgegevens worden door Jablotron.be voor volgende doeleinden verwerkt:
 
 • Het bezorgen van uw contactgegevens aan de door uw geselecteerde Jablotron installateur(s),zodat deze contact met u kan opnemen om u meer informatie te verstrekken omtrent het Jablotron alarmsysteem.
 • Het bezorgen van uw contactgegevens aan Jablotron.be, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van kwaliteitscontrole.
 • Het bezorgen van een kortingsbon van 10% op een nieuwe Jablotron installatie.
 • Het gericht en optimaal op u afgestemd versturen van advertenties en informatie.
   

4.Delen van de persoonsgegevens door Jablotron.be
 

Jablotron.be kan de persoonsgegevens die verwerkt worden enkel uitwisselen met de installateurs die vermeld worden op jablotron.be
 
Met deze installateurs zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen.
 
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze Privacy statement & policy en/of indien dit wettelijk is vereist. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Jablotron.be uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Jablotron.be zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
 
De installateurs die vermeld worden op Jablotron.be kunnen uw persoonsgegevens enkel gebruiken om u aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere commerciële informatie toe te sturen, indien u hiervoor afzonderlijk toestemming verleend hebt. Indien u dit niet langer wenst te ontvangen, kan u deze derden steeds contacteren om dit gebruik van de persoonsgegevens stop te laten zetten (zie punt 7 van deze Privacy statement & policy). 
 
 

5.Uw rechten
 

U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die Jablotron.be van u verwerkt.
 
U heeft tevens recht op wissing van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.
 
U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. 
 
U kunt contact opnemen met Jablotron.be via info@jablotron.be  
 

6.Veiligheidsbeleid van Jablotron.be
 

Beveiliging van de gegevens
 
Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt Jablotron.be alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien. 
 
Bewaring van gegevens
 
Jablotron.be zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van Jablotron.be met betrekking tot deze gegevens en met de missie van Jablotron.be om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.
  

7.Contactgegevens
 

Jablotron.be